شناسه : 810322
برگزاری جلسه توجیهی اعضای هیات اجرایی انتخابات در شهرستان ابرکوه

برگزاری جلسه توجیهی اعضای هیات اجرایی انتخابات در شهرستان ابرکوه


جلسه توجيهي اعضاي هيات اجرايي دهمين انتخابات رياست جمهوري اسلامي در ابرکوه برگزار شد.
برگزاری جلسه توجیهی اعضای هیات اجرایی انتخابات در شهرستان ابرکوه
فرماندار ابرکوه گفت: تمهيدات لازم براي برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي فراهم است.
" محمد مهدي عادل " افزود: 43 شعبه صندوق اخذ راي ، آراي مردم اين شهرستان را در 22 خرداد ماه جمع آوري مي کند.
وي همچنين اضافه کرد: مانور رايانه اي انتخابات در ابرکوه با شرکت 43 کاربر رايانه برگزار شد و شرکت کنندگان با انجام اين مانور عمليات آزمايشي توانائي خود را در زمينه ثبت کد ملي راي دهندگان و شمارش تجمعي آرا ارزيابي کردند.
فرماندار ابرکوه افزود: در ابرکوه حدود 26 هزار نفر واجد شرايط راي دادن مي باشند.