شناسه : 158045811

برگزاری بيست و يكمين مانور سراسري زلزله در مدارس همزمان با ساير نقاط كشور در ده مدرسه منتخب شهرستان ابركوه


بيست و يكمين مانور سراسري زلزله در مدارس همزمان با ساير نقاط كشور با شعار "مدرسه ايمن، جامعه تاب آور" در ده مدرسه منتخب شهرستان ابركوه برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ اولین جلسه برگزاری مانور سراسري زلزله و ایمنی در مدارس با حضور دستگاههای اجرایي شهرستان با شعار "مدرسه ايمن، جامعه تاب آور" در محل فرمانداری ابرکوه تشكيل شد.

در این جلسه در خصوص افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مواجه با زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع، استفاده از ظرفيت مدارس جهت ايجاد پايگاه هاي امدادي بمنظور خدمات دهي به اهالي محله پس از زلزله و نحوه ی برگزاری مانور بر اساس دستور العمل بحث و تبادل نظر شد. 

لازم بذكر است مانور سراسري زلزله و ایمنی در ده مدرسه منتخب ابركوه در روز ششم آذر ماه همزمان با ساير نقاط كشور برگزار میگردد.