شناسه : 814677
برگزاري نماز هماهنگ درمحل قدمگاه حضرت علي بن موسي الرضا (ع)

برگزاري نماز هماهنگ درمحل قدمگاه حضرت علي بن موسي الرضا (ع)


بمناسبت ميلاد امام هشتم حضرت امام رضا (ع)نماز هماهنگ با حضور امام جمعه ابركوه،فرماندار وساير
برگزاري نماز هماهنگ درمحل قدمگاه حضرت علي بن موسي الرضا (ع)

مسئولين ادارات درتاريخ 27/7/89مصادف با ولادت آن حضرت درمحل مسجد بيرون قدمگاه آن امام همام برگزار گرديد.

شايان ذكر است شهر تاريخي ابركوه قدمگاه حضرت علي بن موسي الرضا (ع)مي باشد وكاروان حضرت به استناد پژوهشهاي انجام گرفته توسط استان قدس رضوي درروز 17آبان ماه سال 197شمسي -201 قمري وارد ابركوه شده است .