شناسه : 809273
برگزاري مسابقات فوتبال مقطع ابتدايي شهرستان ابركوه

برگزاري مسابقات فوتبال مقطع ابتدايي شهرستان ابركوه


مسابقات فوتبال مقطع ابتدايي آموزشگاههاي شهرستان ابركوه گراميداشت دهه فجر در محل زمين چمن كانون شهيد رجايي برگزار شد.
برگزاري مسابقات فوتبال مقطع ابتدايي شهرستان ابركوه

در اين دوره از مسابقات دوازده تيم از مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان با يكديگر به رقابت پرداختند.

 در روز پاياني اين رقابتها(4/12/87)، تيمهاي مدارس ابتدايي سيد جمال، شهدا و شهيد محمدعلي فلاح‌زاده به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب نموده و مدال و كاپ قهرماني به اين تيمها اهداء گرديد.