شناسه : 157603441

برگزاري مانور تمريني ، آموزشي اطفا حريق در بوستان بهاران


مانور تمريني، آموزشي اطفا حريق در بوستان بهاران فراغه با حضور مدير كل مديريت بحران استانداري يزد،برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه صبح ديروز مانور تمريني، آموزشي اطفا حريق در بوستان بهاران فراغه با حضور محمود شاکری شمسی مدير كل مديريت بحران استانداري يزد ، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و جمعي از مسئولين شهرستان كه در عمليات مانور نقش مستقيم داشتند برگزار شد.

غلامزاده دبير شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان در اين خصوص اظهار داشت: اين مانور با هدف تمرين سنجش هماهنگي و تعامل دستگاه هاي امدادي و زمان سنجي ؛ در سه بخش اطفا حريق توسط آتش نشاني، استفاده از ظرفيت داوطلبان و نيروهاي مردمي جهت كمك به آتش نشانان و نجات مصدومين ناشي از استنشاق دود و گازهاي سمي توسط امدادگران هلال احمر و اورژانس برگزار شد.

وي روند اجراي كلي مانور را مثبت ارزيابي كرد و افزود: قطعا برگزاري اين نوع مانورها در راستاي تمرين و تكرار آموزش هاي ديده شده ممكن است در فاز اجرا دچار نقص و اشكالاتي شود كه اين نقاط ضعف در اين مانور شناسايي و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

دبير شوراي هماهنگي مديريت بحران در پايان از دستگاه هاي شركت كننده در اين مانور تقدير و تشكر نمود.
منابع طبيعي ، نيروي انتظامي، اورژانس ، هلال احمر و آتش نشاني از جمله دستگاه هاي اصلي شركت كننده در اين مانور بودند.

لازم به ذكر است بعد از مانور بازديدي از سالن ورزشي و چند منظوره مديريت بحران،ايستگاه آتش نشاني شماره 2 و فروچاله هاي دولت آباد بعمل آمد.