شناسه : 144428151

برگزاري جلسه پيگيري مصوبات شوراي سلامت


مصوبات جلسه شوراي سلامت كه با حضور استاندار محترم مورخ 23/7/97 برگزار شده بود ، در محل اتاق كار فرماندار پيگيري شد.

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ؛ با حضور محمد كاظمي نسب فرماندار ابركوه ، مصوبات جلسه شوراي سلامت مورخ 97/7/23 كه با حضور استاندار محترم در ابركوه برگزار شد ، پيگيري شد .

اين جلسه كه با حضور دستگاههاي ذيربط شهرستان برگزار شد ، در خصوص نحوه پيگيري و دستاوردهاي آن بحث و تبادل نظر شد .

يادآور مي شود كه سي تي اسكن ، ساختمان آموزشي دانشكده پيراپزشكي ، تجهيزات بخش دياليز ، تجهيزات بخش ، پزشكان مورد نياز ، درمانگاه شبانه روزي مهردشت و نيروهاي مورد نياز و تامين آمبولانس بيمارستان از جمله مواردي بود كه مورد پيگيري قرار گرفت .