شناسه : 812385
برگزاري اولين جلسه كميته برنامه ريزي شهرستا ن ابركوه درسال 89

برگزاري اولين جلسه كميته برنامه ريزي شهرستا ن ابركوه درسال 89


اولين جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان ابركوه باحضور فرماندار آقاي عادل ،معاون فرماندار وكارشناسان دفتر بودجه استانداري ومسئولين دستگاههاي
برگزاري اولين جلسه كميته برنامه ريزي شهرستا ن ابركوه درسال 89

اجرايي شهرستان درمحل فرمانداري ابركوه تشكيل گرديد دراين جلسه كليه طرحهاي پيشنهادي عمراني سال 89 ادارات مورد بررسي وارزيابي قرار گرفت . از مهمترين پروژه هاي پيشنهادي جديد مي توان ،احداث گلخانه هروك ويژه  فارق التحصيلان وكارشناسان كشاورزي ،احداث سالن فني حرفه اي ويژه خواهران واحداث سالن امدادي فرهنگي هلال احمر و . . . نام برد .همچنين مقرر شد جزئيات ساير پروژه ها  طي بررسي در روزهاي آتي تكميل وبه فرمانداري ارسال گردد.