برپایی نمایشگاه امام حسین (ع) از نگاه کودکان
پس از پشت سرگذاشتن دو ماه محرم و صفر و شرکت در مراسم سوگواری و عزاداری حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) و یاران باوفایش ذهنیات خود از واقعه کربلا را به صورت نقاشی بر روی کاغذ آورده و در معرض دید عموم قرار داده اند .
ماکت صحنه هائی از واقعه کربلا و مسیر اسرای این واقعه جانسوز غرفه هائی از این نمایشگاه را که دست ساخته های نوآموزان آمادگی است به خود اختصاص داده است .