شناسه : 814097
برپائی نمایشگاه عکس بمناسبت هفته نیروی انتظامی درابرکوه

برپائی نمایشگاه عکس بمناسبت هفته نیروی انتظامی درابرکوه


این نمایشگاه که در دبیرستان ابوذر برپا گردیده و تا اخر هفته جهت
برپائی نمایشگاه عکس بمناسبت هفته نیروی انتظامی درابرکوه

بازدید دانش اموزان دائر میباشدبیش از یکصد قطعه عکس وپوستر با موضوع مضرات مواد مخدر و هشدارهای اجتماعی پلیس بنمایش درامده است.