شناسه : 608837
اخبار کوتاه

برنامه های تکیه درب قلعه ابرکوه در دهه اول محرم


 در جلسه هیئت امناء تکیه درب قلعه ابرکوه برنامه های این هیئت در دهه اول محرم تشریح شد. عضو هیئت امناء این تکیه اظهار داشت: مشارکت درمراسم سخنرانی با حضور آیت الله علیدوست به مدت 3 شب در مسجد کوثر و با همت هیئت عزاداران حضرت علی اکبر و یک شب در تکیه درب قلعه یکی از برنامه های این هیئت است. رسولی افزود: برنامه شیرخوارگان حسینی و افتتاح سقاخانه تکیه نیز از دیگر برنامه هاست. وی یادآور شد: همچنین در این ایام برنامه شب شعر عاشورائی نیز چون سالیان گذشته برگزار می شود. تکیه درب قلعه بزرگترین هیئت عزاداری شهرستان را تشکیل می دهد.
اخبار کوتاه

 در جلسه هیئت امناء تکیه درب قلعه ابرکوه برنامه های این هیئت در دهه اول محرم تشریح شد.

عضو هیئت امناء این تکیه اظهار داشت: مشارکت درمراسم سخنرانی با حضور آیت الله علیدوست به مدت 3 شب در مسجد کوثر و با همت هیئت عزاداران حضرت علی اکبر و یک شب در تکیه درب قلعه یکی از برنامه های این هیئت است.

رسولی افزود: برنامه شیرخوارگان حسینی و افتتاح سقاخانه تکیه نیز از دیگر برنامه هاست.

وی یادآور شد: همچنین در این ایام برنامه شب شعر عاشورائی نیز چون سالیان گذشته برگزار می شود.

تکیه درب قلعه بزرگترین هیئت عزاداری شهرستان را تشکیل می دهد.