برنامه های بزرگداشت هفته معلم در شهرستان ابرکوه
فروزنده کیهانی دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم ابرکوه با بیان این مطلب گفت : در نشستهای متعددی که با مسئولین شهرستان داشتیم مقرر شد برنامه های متنوعی در هفته بزرگداشت مقام معلم در ابرکوه برگزار شود که مراسم صبحگاه در بیش از 110 واحد آموزشی با موضوع ترویج و تبیین اندیشه های استاد فرزانه شهید مطهری با حضور مسئولین ادارات و دانش آموزان جشن بزرگ فرهنگیان و تجلیل از14 نفر از معلمان نمونه شهرستانی استانی و کشوری -  غبار روبی قبور مطهر شهدا  بازدید از خانواده های شهدای فرهنگی و همچنین فرهنگیان متوفی در سال 87 عیادت از فرهنگیان بیمار بستری در منزل و دیدار جمعی از معلمان با امام جمعه این شهر از آن جمله است.
 یک هزار معلم و دبیر در 110 واحد آموزشی ده هزار دانش آموز ابرکوئی را آموزش میدهند.