شناسه : 612961
رئيس اداره برق شهرستان ابركوه:

برق رسانی مسکن مهر ابرکوه برترین پروژه برق رسانی استان یزد شد


مدیر توزیع برق ابرکوه گفت: پروژه برق رسانی به مسکن مهر ابرکوه به عنوان برترین پروژه برق رسانی در سطح استان یزد شناخته شد.
رئيس اداره برق شهرستان ابركوه:

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ،ابوالفضل اکرمی در اين خصوص اظهار داشت: علت برتر شناخته شدن این پروژه که تاکنون پنج فاز آن اجرا شده، رعایت موارد فنی و هماهنگی پیمانکاران و اجرای بدون تاخیر عنوان شده است.

وی افزود: این پروژه که توسط مدیریت توزیع برق ابرکوه به اجرا در آمده است، هزار و 201 واحد مسکن مهر شهر ابرکوه را زیر پوشش برق رسانی قرار می دهد.

اکرمی یادآور شد: در این طرح پنج هزار و 600 متر شبکه فشار ضعیف، هشت هزار و 600 متر شبکه فشار متوسط اجرا شده و 23 دستگاه پست هوایی نیز نصب شده است.

وی عنوان کرد: فازهای اجرا شده از اعتبارات داخلی شرکت توزیع و اعتبارات استانی تأمین اعتبار شده و برای اجرای سه فاز باقیمانده، نیاز به تخصیص اعتبارات ملی است.