شناسه : 810252
بررسی مشکلات مردم روستای فراغه با حضور فرماندار ابرکوه

بررسی مشکلات مردم روستای فراغه با حضور فرماندار ابرکوه


با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان ابرکوه به مشکلات مردم فراغه رسیدگی شد
بررسی مشکلات مردم روستای فراغه با حضور فرماندار ابرکوه

در این جلسه مردم فراغه به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند که مهمترین آنها عبارتند از: بررسی زمینهای حریم راه, تامین زمین مسکونی برای جوانان, عدم اجرای انشعابات گاز روستای فراغه و آسفالت محلهای حفاری شده, کیفیت پایین آب آشامیدنی.

در ادامه مسئولین شهرستان نسبت به پاسخگویی به مسائل مطروحه پرداختند و مقرر شد بعضی از موارد با تشکیل جلسه ای در مرکز شهرستان بررسی و اقدام شود.

سپس آقای عادل فرماندار شهرستان به جمع بندی مسائل و مشکلات پرداختند و از مسئولین خواستند در جهت رفع مشکلات مردم فراغه تلاش کنند.