بررسی مشکلات تولید شیر در ابرکوه
لبنی در ابرکوه تشکیل گردید مسایل و مشکلات دامدران و کارخانجات در زمینه تولید شیر پاستوریزه مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
گفتنی است در این جلسه که دامداران خواهان افزایش قیمت شیر بوده و صاحبان کارخانجات نظری بر عکس آنها داشته ، مقرر شد به صورت علی الحساب هر کیلو شیر 4200 ریال از دامداران خریداری گردد تا از طرف مسئولین کشوری در این مورد تعیین تکلیف و قیمت شیر قطعی شود .
در ابرکوه روزانه 40 تن شیر مازاد بر مصرف دامداران توسط هشت ایستگاه جمع آوری می گردد .