شناسه : 809053
بررسی مشکلات تعدادی از مردم شهرستان با حضور وزیر نیرو

بررسی مشکلات تعدادی از مردم شهرستان با حضور وزیر نیرو


با حضور وزیر نیرو و نماینده ویژه دولت، مشکلات تعدادی از مردم و همچنین واحدهای تولیدی شهرستان بررسی شد.
بررسی مشکلات تعدادی از مردم شهرستان با حضور وزیر نیرو
در این مراسم که عصر روز چهارشنبه در محل فرمانداری ابرکوه برگزار گردید به مشکلات تعدادی از مردم و واحدهای تولیدی شهرستان که احتیاج به دستور مستقیم نماینده ویژه رئیس جمهور داشت رسیدگی شد.