شناسه : 138433181
با حضور مدیر کل انتقال خون

بررسی مسائل و مشکلات پایگاه انتقال خون ابرکوه


با حضور دکتر تقوایی مدیر کل انتقال خون استان ، مسائل و مشکلات پایگاه انتقال خون شهرستان ابرکوه پیگیری شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ،  با حضور دکتر تقوایی مدیر کل انتقال خون استان ، مسائل و مشکلات پایگاه انتقال خون ابرکوه در دفتر فرماندار مورد بررسی قرار گرفت .

در این جلسه در خصوص تامین تجهیزات و چارت سازمانی پایگاه انتقال خون شهرستان ابرکوه توسط فرماندار ابرکوه و مدیر کل انتقال خون استان پیگیری شد .