شناسه : 810222
بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان دامپزشکی شهرستان ابرکوه با حضور فرماندار

بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان دامپزشکی شهرستان ابرکوه با حضور فرماندار


در نشستی در فرمانداری ابرکوه مسایل و مشکلات بیمارستان دامپزشکی این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان دامپزشکی شهرستان ابرکوه با حضور فرماندار
نبود دامپزشک ، نبود مسئول فنی بیمارستان و مشکل دارو از عمده مشکلات تنها بیمارستان دامی در ابرکوه بود که مقرر شد ضمن نظارت دائم شبکه دامپزشکی ابرکوه بر عملکرد این بیمارستان نسبت تامین دامپزشک و حضور دائمی مسئول فنی اقدام گردد و تسهیلات بانکی جهت تامین تجهیزات مورد نیاز از سوی مسئولین در اختیار بیمارستان قرار گیرد .
در شهرستان ابرکوه 72 واحد مرغداری با ظرفیت 800 هزار قطعه جوجه در هر دوره – 8500 راس گاو شیری و 250 هزار گوسفند وجود دارد .