شناسه : 139086637

بررسی مسائل عمرانی و زیرساختی شهرستان ابرکوه


با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرماندار ابرکوه ٬ مسایل عمرانی و زیرساختی شهرستان بررسی شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ٬ با حضور مهندس صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه ٬ مسایل عمرانی و زیر ساختی شهرستان ابرکوه بررسی شد.

در این جلسه که مدیران استانی آب منطقه ای، راه و شهرسازی، راهداری و حمل نقل جاده ای، میراث فرهنگی و شهرداری ابرکوه هم حضور داشتند اهم مسایل عمرانی شهرستان ابرکوه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت:توزيع آب به وسيله تانكر به شكلي نظامند،قانوني و بر اساس نيازهاي شهرستان ابركوه صورت گيرد تا از سواستفاده هاي احتمالي در اين زمينه جلوگيري شود.
«محسن صادقيان» افزود:تقويت همكاري هاي بين بخشي و به كار گرفتن شيوه هاي تخصصي و جديد به پيشرفت پروژه هاي عمراني سرعت مي بخشد و تكميل پروژه هاي بهسازي و تكميل آسفالت مسير هاي مورد نياز در ابركوه از جمله محور ابركوه- مهردشت نيز بر اين اساس دنبال شود.


در اين نشست وضعيت قنات هاي موجود در محل پروژه مسكن مهر و رفع مشكلات احتمالي، روند اجراي پروژه هاي صفا شهر-ابركوه، هاروني-چاه گير و تعيين و تكليف زمين هاي مربوط به ساختمان خيري خانه سالمندان صورت گرفت.
در ادامه پيگيري پروژه تقاطع حسين آباد-اسد آباد ، پروژه هاي مشاركتي و زمين های معوض ميراث فرهنگي و شهرداري و وضعيت تقاطع ورودي شهر ابركوه  نيز با حضور مديران دستگاه هاي مربوطه هم انديشي و نسبت به آن تصميم گيري شد .