شناسه : 810382
بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ابرکوه

بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ابرکوه


راهکارها و فرهنگ سازي ، اصلاح الگوي مصرف در جلسه شوراي فرهنگ عمومي ابرکوه بررسي شد.
بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ابرکوه
حجت الاسلام ابوالقاسم غفوري امام جمعه ابرکوه در اين جلسه ضمن تسليت ايام فاطميه و رحلت آيت الله بهجت و تجليل از ايثارگران سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر گفت: امسال که از سوي رهبر معظم انقلاب بعنوان اصلاح الگوي مصرف تعين شده است بايد اين موضوع مهم تمام در دستگاههاي اجرائي و نهادها و طبقات مختلف مردم در استفاده بهينه و صرفه جوئي در مصرف آب ، برق ، سوخت ، نان ، وقت و فرصت مورد تاکيدقرار گيرد و روي مباحث صرفه جوئي برنامه ريزي شود.
امام جمعه ابرکوه افزود: مهمترين موضوع که در مصرف و کيفيت آن بايد مد نظر باشد آب ونان است.
مدير آب و فاضلاب شهري هم گفت: با توجه به فرسوده بودن شبکه توزيع آب شرب 31درصد آب هدر مي رفت که با اصلاح و بازسازي 15کيلومتر شبکه توزيع اين رقم به 27 درصد کاهش يافته است.
سيد محسن پورسيد ، از خريد لوله و وسائل جنبي آن براي اصلاح شبکه انتقال و توزيع آب شرب شهر ابرکوه خبر داد و افزود: براي اين طرح هشت ميليارد و 500 ميليون ريال بودجه مصوب سفر مقام معظم رهبري اختصاص داده شده است.
وي با بيان اينکه براي مصرف بهينه و اصلاح الگوي مصرف برنامه هاي شرکت آب و فاضلاب در دست اجرا دارد افزود: براي فرهنگ سازي مصرف بهينه آب شرب با همکاري آموزش و پرورش موضوعاتي در مدارس برنامه ريزي شده است.
مدير جهاد کشاورزي ابرکوه نيز در اين نشست گفت: ابرکوه منطقه کم آب است و به همين دليل از توليد 90ميليون مترمکعب آب کشاورزان 140ميليون متر مکعب آب کشاورزي برداشت مي کنند.
سعيد اکبرزاده با بيان اينکه از 840حلقه چاه 640حلقه در خدمت کشاورزي است افزود: ساليانه 60 تا80 سانتيمتر آفت آبهاي زير زميني داريم.
وي لوله گذاري ، استخر ذخيره آب کشاورزي ، کشت گل خانه اي ، تسطيح و يکپارچه سازي اراضي ، تجهيز باغات به سيستم آبياري نوين را در راستاي تحقق اهداف اصلاح الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي عنوان کرد.
شهردار ابرکوه نيز گفت: برنامه هاي اين دستگاه براي اصلاح الگوي مصرف دارد.
منوچهر مهرزاده افزود: جدا سازي آب شرب از آب مصرفي فضاي سبز در اين راستا است .
فرماندار ابرکوه در اين نشست آمادگي خود و دستگاههاي اجرائي اين شهرستان را براي فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف اعلام کرد.
محمد مهدي عادل بر صرفه جوئي و اصلاح در بخش نان تاکيد کرد و افزود: در بحث نان پرت زياد داريم که آموزش نانوايان براي پخت نانوان باکيفيت در دستور کار است.