شناسه : 157652537

بررسی برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان ابرکوه


بررسی برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان ابرکوه در نشست فرماندار با مدیر کل ارشاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ برنامه های فرهنگی و هنری قابل اجرا در شهرستان ابرکوه در نشست مشترک فرماندار و بخشداران ابرکوه بامدیرکل ارشاد استان  بررسی شد.
کنگره دو سالانه  شعر کویر ، نامزدی ابرکوه در برنامه پایتخت کتاب در سال ۹۹ ، کنگره بزرگداشت عزیزالدین نسفی ،بزرگداشت مفاخر ابرکوه از اهم مباحث مطرح شده در این نشست بود.