شناسه : 610187
خبركوتاه

برای اجرای چند پروژه كشاورزی ابركوه 20میلیارد ریال بودجه اختصاص یافت


مدیر جهاد كشاورزی ابركوه گفت : برای اجرای دهها طرح و پروژه كشاورزی در سطح شهرستان ابركوه افزون بر20 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته است.
خبركوتاه

به گزارش روابط عمومي فرمانداري محمد علی حاتمی زاده روز شنبه اظهار داشت : با این میزان بودجه طرحهائی شامل احیاء ومرمت قنوات ، انتقال آب به مزارع ، احداث چند باب استخر ذخیره آب كشاورزی ، وساخت كانال آّبرسانی در دست اجراست.

وی افزود : از محل همین اعتبارات ، طرحهایی در زمینه پروژه های آموزش ترویجی ، حفظ نباتات ، باغبانی وزراعت هم در دست اجرا می باشد .

وی تصریح كرد: بیش 14سال است كه كشاورزی ابركوه تحت تاثیر بحران ومعضلات خشكسالی قرار گرفته است وافت آبهای زیر زمینی به شدت كاهش یافته است كه برای بخشی از جبران خشكسالی اعتبارات بیشتری نیاز است .

حاتمی زاده تصریح كرد : 17 هزار هكتار از اراضی باغی وزراعی بخش كشاورزی شهرستان ابركوه است كه حدود 6هزار خانوار روستائی وكشاورزدراین منطقه كویری مشغول تولید هستند .