شناسه : 812335
بخشدار ابرکوه: همت و کار مضاعف، اصلاح الگوي مصرف را کامل مي کند

بخشدار ابرکوه: همت و کار مضاعف، اصلاح الگوي مصرف را کامل مي کند


بخشدار مرکزي ابرکوه گفت: همت و کار مضاعف ، مقوله اصلاح الگوي مصرف را کامل مي کند." سيد ابراهيم حسيني دوست " افزود: همت و کار مضاعف برنامه ها و سياست هاي
بخشدار ابرکوه: همت و کار مضاعف، اصلاح الگوي مصرف را کامل مي کند

دولت و چشم انداز 20 ساله کشور را به جلو مي برد.وي با اشاره به اينکه شعار امسال، مسير پيشرفت و توسعه را مشخص مي کند، اظهار داشت: بايد همت و کار مضاعف در دستگاههاي دولتي نهادينه و عملياتي شود. بخشدار مرکزي ابرکوه با اشاره به همت راسخ دولت خدمتگزار مبني بر تلاش در راه خودکفائي و استقلال کشور در عرصه هاي مختلف علمي ، اقتصادي و... گفت: همت مضاعف و کار مضاعف مسير حرکت مردم و مسوولان را براي رسيدن به پيشرفت و توسعه کشور مشخص مي کند.حسيني دوست يادآور شد: تلاش و کار دوچندان تحول عظيمي را در امورات مختلف و پيشرفت کشور حاصل مي کند.

وي ، تحقق بيانات رهبر معظم انقلاب مبني بر همت مضاعف و کار مضاعف را يک وظيفه ملي و تکليف شرعي دانست و تاکيد کرد بايد در راه تحقق اين شعار از منابع، ظرفيت، امکانات و نيروي انساني استفاده بهينه کرد.