شناسه : 154040455

با گسترش زکات به باز توزیع ثروت کمک می شود


فرماندار ابرکوه در جلسه هماهنگی مدیریت و نظارت بر جمع آوری زکات فطره سال ۹۸ گفت : با گسترش دادن زکات هم به دستورات قرآنی عمل کردیم هم بخشی از جامعه را که نیازمند هستند بیشتر از جاهای دیگر و مکاتب دیگر در واقع درک و به باز توزیع ثروت کمک کردیم.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، روز یکشنبه با حضور "محمد کاظمی نسب" فرماندار ابرکوه ،ائمه ی جمعه ی ابرکوه و مهر دشت ،بخشداران مرکزی و بهمن و مسئولین ذیربط ، جلسه هماهنگی مدیریت و نظارت بر جمع آوری زکات فطره سال ۹۸ در فرمانداری تشکیل شد .

فرماندار ابرکوه گفت : در همه ادیان مختلف و مکاتب اقتصادی تقریبا پذیرفته شده است تا امام زمان نیاید عدالت صدردصد محقق نمی شود به همین خاطر در گوشه و کنار مکاتب مختلف باب کمک به فقرا و محرومین و مستمندان برای باز توزیع ثروت میان مسلمانان باز بوده و هست .

محمد کاظمی نسب افزود : هر چه که بتوانیم بحث زکات را بیشتر گسترش بدهیم ، هم به دستورات قرآنی عمل کردیم هم بخشی از جامعه را که نیازمند هستند بیشتر از جاهای دیگر و مکاتب دیگر در واقع درک و به باز توزیع ثروت کمک کردیم.

وی به اهمیت شورای زکات اشاره کرد و خاطرنشان کرد : ساختار زکات در کشور به سمتی می رود که حالت رسمی پیدا کند هر چند که بسیاری از امور دینی مردم جنبه  دینی پیدا کند به مشکل می خورد؛ اما اگر زکات یک مقدار سازمان یافته تر عمل کند جمع آوری زکات و توزیع آن سامان بهتری خواهد یافت و زکات هم باید ساختار متشکل تری پیدا کند تا بهتر اداره شود.

فرماندار در پایان گفت : برخی از امور مردمی شاید نیاز نباشد که به صورت رسمی از سوی دولت و حاکمیت اداره شود ولی اموری مثل زکات حتما نیاز است.

بخشدار بهمن هم گفت : در بخش بهمن  شاهد مراجعه تعداد زیادی از افراد به بخشداری، بهزیستی و کمیته امداد جهت دریافت کمک هستیم و باید به آن رسیدگی شود که ساماندهی شود و اگر واقعا افراد نیازمند هستند تحت پوشش یکی از مراکز مربوطه قرار گیرند.

محمدعلی اکرمی افزود : موسسات خیریه می توانند نسبت به جمع آوری زکات و کمکهای مردمی اقدام نمایند و به نیازمندان مساعدت کنند .

بخشدار مرکزی نیز گفت :برخی از افراد واقعا نیازمند واقعی هستند اما کمک هایی که به آنان می شود اصلا پاسخگوی زندگی آنان نیست و باید تلاش شود این افراد شناسایی و در قالب زکات و ... به آنان کمک شود .

عباس مهری افزود : در دهستان فراغه استعداد خوبی برای جمع آوری زکات وجود دارد و اگر بتوانیم به مردم آن محل این اطمینان را بدهیم که زکات جمع آوری شده صرف همان منطقه می شود، زکات بیشتری جمع آوری خواهد شد.