شناسه : 145044743

با نگاه به كشورهاي توسعه يافته انتظار است در صنعت بيمه پله پله جلو برويم


معاون سياسي و امنيتي فرماندار ابركوه با اشاره به قطب كشاورزي ابركوه گفت : با نگاه به كشورهاي توسعه يافته ، از صنعت بيمه انتظار است تا پله پله جهت حصول به نتيجه جلو رود .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، سه شنبه مورخ 97/8/22  جلسه بررسي مسائل و مشكلات بيمه كشاورزان و دامداران شهرستان با حضور مهندس نوري زاده معاون خدمات بيمه كشاورزي استان ، حيران فر ناظر مقيم صندوق بيمه كشاورزي ، دكتر برزگري كارشناس بيمه كشاورزي دام و طيور ، دكتر حسني ناظر دام ، معاون سياسي و امنيتي فرماندار ، اكرمي بخشدار بهمن و مدير جهاد كشاورزي در محل دفتر فرماندار برگزار شد .

معاون سياسي و امنيتي فرماندار گفت : با نگاه به كشورهاي توسعه يافته از صنعت بيمه انتظار است با توجه به اينكه شهرستان ابركوه يكي از قطب هاي كشاورزي استان مي باشد ، پله پله جهت حصول به نتيجه و رفع مشكلات جهت پرداخت غرامت بيمه شدگان كشاورزي و دامداري رو به جلو حركت كند .

معاون خدمات بيمه كشاورزي اظهار داشت : با توجه به اينكه در سراسر ايران تعرفه بيمه يكسان است و غرامت نيز بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد لذا نياز است تا ظرفيت شهرستان را افزايش دهيم تا غرامت بيشتري به ابركوه اختصاص يابد .

يادآور مي شود در شهرستان ابركوه پسته با 170 هكتار و 49% ، انار 19% ، زردآلو 4% ، مرتع 14% ، دام سبك 8% با 12700 راس ، دام سنگين 3% با 14300 تحت پوشش بيمه مي باشند .