شناسه : 613012
توديع و معارفه:

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش، رئیس جدید اداره آموزش و پرورش ابرکوه معرفی شد


در مراسمی که ظهر سه شنبه با حضور پیشکسوتان، مسئولان شهرستان و مدیران مدارس برگزار شد، سید احمد هدایت به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش معرفی و از تلاش های جاوید خطیبی قدردانی شد.
توديع و معارفه:

 

 

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این مراسم با بیان اینکه "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" نقشه راه عرصه تعلیم و تربیت است که با زحمات بسیار به جمع بندی نهایی رسیده است، نیاز امروز این عرصه را تلاش برای اجرایی کردن این سند دانست.

محمد کاظم رحیمی نژاد افزود: این سند علاوه بر تحول مدنظر مقام معظم رهبری، حرکتی برای برون رفت از مقطع نگری و تلاش های مرحله ای در این حیطه است و همدلی و همکاری همگان برای اجرایی شدن آن امری ضروری است که ممکن است 10 سال طول بکشد.

فرماندار ابرکوه نیز در این مراسم با بیان اینکه توسعه کشور تنها در سایه داشتن آموزش و پرورشی قوی شکل می گیرد، اظهار داشت: هنر آموزش و پرورش تبدیل افراد جامعه به انسان های سالم، بالنده، مسئولیت پذیر و پویا و از طرف دیگر رفع نیازمندی نیروی انسانی در کشور است.

اسماعیل برزگرزاده افزود: آموزش و پرورش با زندگی همگان پیوند خورده است و با توجه به اینکه از اساسی ترین نهادهای اجتماعی است و عملکرد دیگر نهادهای اجتماعی به فعالیت آن پیوند خورده است، همه ارگان ها و نهادها باید نقش تأثیر گذار خود را در این چرخه حفظ کنند.

رئیس سابق آموزش و پرورش ابرکوه نیز در این مراسم ضمن تشکر از همکاری های صمیمانه که طی دو سال خدمت خود در این شهرستان شاهد بوده است، پاره ای از عملکردهای این مدت را برشمرد.

رئیس جدید این اداره نیز اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش جامعه ای وسیع است و همه در آن دخیل هستند.

سید احمد هدایت افزود: منطقه ما منطقه ای کمتر توسعه یافته است و از مسئولان استانی می خواهیم که این مسئله را مد نظر داشته باشند.