شناسه : 104369948

با حضور فرماندار ابرکوه وشریعتی مدیر کل ورزش وجوانان استان برگزار گردید


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه جلسه ای با حضور فرماندار ابرکوه ، مدیر کل ورزش وجوانان استان،ومسئولین شهرستانی با مدیران ثمن های فعال حوزه جوانان هیئت های ورزشی شهرستان ابرکوه درمحل فرمانداری برگزار

با حضور فرماندار ابرکوه وشریعتی مدیر کل ورزش وجوانان استان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه جلسه ای با حضور فرماندار ابرکوه ، مدیر کل ورزش وجوانان استان،ومسئولین شهرستانی با مدیران ثمن های فعال حوزه جوانان هیئت های ورزشی شهرستان ابرکوه درمحل فرمانداری برگزار گردید دراین جلسه مشکلات ثمنهای ورزشی مورد بررسی قرار گرفت همچنین قرار شد خانه جوان شهرستان نیز راه اندازی وکمیته های فرعی درستاد ساماندهی با محوریت ورزش وجوانان گزارشهای خود را ارائه نماید .کاظمی نسب ضمن نهایت همکاری قول مساعد جهت رفع مشکلات وموانع موجود را داد.