شناسه : 158876939

با تشکیل کارگروه بیمه، برنامه ریزیهای لازم جهت افزایش ضریب بیمه صورت گیرد


مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر استان گفت:با تشکیل کارگروه بیمه، برنامه ریزیهای لازم جهت افزایش ضریب بیمه صورت گیرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ صبح امروز جلسه ای با حضور حسن ابراهیمی مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر استان ، محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن و تعدادی شوراها و دهیاران و مسؤولین دفاتر بیمه در محل بخشداری تشکیل شد .

مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر استان یکی از بحرانهای کشور را صندوق های بیمه بیان کرد و گفت: دولت اعتبار زیادی به این صندوقها می آورد و رسالت ما ادارات بسیار سنگین است که مردم را توجیه و راهنمایی کنیم که در آینده طیف زیادی به این صندوقها گرایش پیدا کنند و سهم خوبی در شهرستان از این بیمه داشته باشیم .

حسن ابراهیمی تاکید کرد : در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در بخش بهمن باید با تشکیل کارگروه بیمه ، برنامه ریزیهای لازم جهت افزایش ضریب بیمه صورت گیرد .

وی افزود :در حال حاضر سه نوع مستمری از جمله بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت داریم و بعد از ١۵ سال سابقه و ۶٠ سال سن بازنشست می شوند .

ابراهیمی ادامه داد : در حال حاضر در بخش بهمن تعداد ۶۴٩ سرپرست خانوار و ٢۶٣٣ فرد تبعی دارای سن ١٨ سال تا ۵٠ سال هستند که فاقد بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی هستند .

بخشدار بهمن هم در این جلسه گفت: به شوراها و دهیاریها ابلاغ شده که از همه ظرفیتها استفاده شود و مردم تشویق شوند که به صندوقهای بیمه بیایند .

گفتتی است در حاشیه این جلسه حکم بازنشستگی سالمندی ٢ نفر از بازنشستگان روستایی به آنها اهدا شد.