شناسه : 816584
با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كيفيت نان درابركوه رقابتي شد

با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كيفيت نان درابركوه رقابتي شد


فرماندار ابركوه گفت : رقابتي شدن كيفيت نان درابركوه از ويژگيهاي اجراي
با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كيفيت نان درابركوه رقابتي شد

قانون هدفمند سازي يارانه هاست كه باهمكاري مردم درحال اجراست.

محمد مهدي عادل فرماندار ابركوه گفت : بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كيفيت نان دراين شهرستان نسبت به گذشته بهتر شده است . وي ادامه داد : بااجراي اين قانون ، مصرف نان مردم در مقايسه با گذشتهبهينه تر شده. وي افزود : براي بالا بردن كيفيت نان درابركوه بحث رقابتي بين نانوايي ها به وجود آمده تا هر واحد بتواند درصورت ارائه نان باكيفيت بهتر ، مشتري بيشتري جذب نمايد . عادل  بااشاره به اينكه دراين شهرستان 48 واحد نانوائي ، نان مصرفي مردم راتامين مي كنند تصريح كرد: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصرف آراد نانوائي هامتعادل شده . وي افزود: براي اجراي هر چه بهتر اين قانون علاوه بر اقدامات مسئولان ، همكاري و همراهي مردمي نيز موثر واقع شده است و زمينه رابراي اجراي اهداف اين طرح مهيا نموده است.