شناسه : 146051420

باند دوم محور ابرکوه مهردشت احداث می شود


در نشست معاون اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای یزد با کاظمی نسب فرماندار ابرکوه وضعیت اعتبارات حوزه راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان بررسی شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، در نشست معاون اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای یزد با کاظمی نسب فرماندار ابرکوه وضعیت اعتبارات حوزه راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان بررسی شد. چهار خطه شدن محور ابرکوه مهردشت از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد این اداره کل با همکاری فرمانداری نسبت به تامین اعتبار اقدام لازم را انجام دهند.

در این نشست همچنین بحث احداث ایست بازرسی فراغه هم که طرح آن آماده است مطرح و مقرر شد پس از بررسی نهایی در کمیته زیر نظر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار نسبت به شروع پروژه اقدام لازم انجام شود.