شناسه : 815697
باستانی کاران ابرکوه

باستانی کاران ابرکوه


دراستانه برگزاری یادواره سرداران و275 شهید ابرکوه جمعی از اعضای هیات ورزشهای
باستانی کاران ابرکوه

پهلوانی و زورخانه ای شیراز با حضور درزورخانه پوریای ولی ابرکوه به همراه ورزشکاران ابرکوئی باخواندن اشعار حماسی و انجام حرکات ورزش باستانی   رشادت ها وایثار گری های  شهیدان والامقا م را گرامی داشته وبرادامه راه این عزیزان وحفظ ارزشهای انقلابی واسلامی درجامعه تاکید نمودند.