شناسه : 619031

بازدید نمایندگان دفتر ارتباطات مردمی استانداری از روستاهای بخش بهمن و مرکزی


نمایندگان دفتر ارتباطات مردمی استانداری، از تعدادی از روستاهای دو بخش مرکزی و بهمن بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات منطقه و روند اجرایی مصوبات سفر سال قبل استاندار به شهرستان ابرکوه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، نمایندگان دفتر ارتباطات مردمی استانداری، از تعدادی از روستاهای دو بخش مرکزی و بهمن بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات منطقه و روند اجرایی مصوبات سفر سال قبل استاندار به شهرستان ابرکوه قرار گرفتند.در روز اول این بازدید نمایندگان استانداری با مشورت افراد معتمد و همراهی رئیس شورای روستا از تعدادی خانواده های نیازمند سرکشی و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شدند.

به گفته آقای ردایی یکی از نمایندگان ان شاالله دفتر ارتباطات مردمی استانداری جهت حل مشکلات عنوان شده در این دیدارها، پیگیری های لازم را انجام داده و در موارد حادتر، شرایط ملاقات افراد با شخص استاندار را فراهم خواهد کرد.

شهرستان ابرکوه دارای دو بخش مرکزی و بهمن می باشد که بخش مرکزی آن 17 و بخش بهمن آن 12 روستا دارد.