شناسه : 157537060

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور از آثار تاریخی ابرکوه


بازدید معاون میراث فرهنگی کشور و معاون سرمایه گذاری کشور از کوشک عزت آباد ،ارگ شهرسب ،سرو کهنسال و مجموعه پردیسان ابرکوه /گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور، حسین اربابی معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور ، مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان ، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه از مجموعه کوشک عزت آباد ، ارگ شهرسب ،سرو کهن سال و مجموعه پردیسان بازدید کردند و ضمن بررسی مشکلات ، تصمیمات لازم جهت مساعدت در سرمایه گذاری این آثار گردشگری گرفته شد ./گزارش تصویری