شناسه : 158791808

بازدید معاون استاندار از برخی پروژه های عمرانی شهرستان ابرکوه


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در سفر به ابرکوه از تآسیسات شبکه آبرسانی مناطق شمال فارس به ابرکوه، باند دوم كنارگذر ،بند كنترلي سيلاب در روستاي رحيم آباد و همچنین از نقاط خسارت ديده از بارندگی های اخیر در شهر ابرکوه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ عصر دیروز صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد،  شاکری شمسی مدیرکل مدیریت بحران استان، کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و جمعی از مدیران و مسئولین استان و شهرستان از برخي  پروژه هاي عمراني شهرستان بازديد كردند.

تآسیسات شبکه آبرسانی مناطق شمال فارس به ابرکوه، باند دوم كنارگذر ،بند كنترلي سيلاب در روستاي رحيم آباد و  همچنین از نقاط خسارت ديده از بارندگی های اخیر در شهر ابرکوه از جمله مكان هايي بود كه مورد بازديد قرار گرفت.

در پايان اين سفر در خصوص حل مسائل و مشكلات اعتباري و حقوقي اين پروژه ها تصميمات خوبي اتخاذ گرديد.