شناسه : 810583
بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلابل روستایی استان از شهرستان ابرکوه

بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلابل روستایی استان از شهرستان ابرکوه


مدير عامل آب و فاضلاب روستائي استان يزد گفت: روزانه آب آشاميدني مورد نياز 250روستاي استان با چندين دستگاه خودروي تانکردار تامين مي شود.
بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلابل روستایی استان از شهرستان ابرکوه
" محمدرضا حاتمي " در بازديد از طرحهاي آب رساني و عمراني روستايي ابرکوه به خبرنگار ايرنا گفت: حدود نيمي از اين روستاها در شهرستان تفت ساکن هستند.
مدير عامل آب فاضلاب روستائي استان يزد گفت: بارندگي اوايل سال جاري تاثير چنداني در تامين آب آشاميدني روستاها نگذاشته و آبرساني سيار همانند گذشته ادامه دارد.
وي در ادامه گفت: پنج مصوبه سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي در حوزه آب و فاضلاب روستائي استان يزد تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد.
به گفته وي ، اين طرحها با پيشرفت فيزيکي 50 تا 77 درصد شامل اصلاح و بازسازي شبکه آب رساني روستايي و عمليات آبرساني به مجتمع هاي روستائي بخ ، گاريزات، چاه افضل ، عقدا ، ديهوک ، طبس و ابرکوه و تفت است.
حاتمي افزود: اين طرحها با 550 ميليارد ريال اعتبار در دست اجرا است که با اتمام آنها 43 روستاي استان يزد از خدمات آن بهره مند خواهند شد.
وي از بهره برداري 100 طرح عمراني ديگر با اعتبار 147 ميليارد ريال خبر داد و گفت: اين طرحها در 49 روستاهاي مناطق طبس و ابرکوه ، عقدا ، رستاق در دست اجرا است.
هم اکنون 80 هزار مشترک در 640 روستاي استان تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب روستائي هستند.