شناسه : 158154525

بازدید فرماندار ابرکوه از خطوط چند واحد تولیدی


فرماندار ابرکوه به همراه رئیس بانک صنعت و معدن استان یزد از خطوط چند واحد تولیدی و صنعتی در عرصه رونق تولید و اشتغال بازدید کردند./گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه به همراه کمالیان رئیس بانک صنعت و معدن استان یزد از خطوط چند واحد تولیدی و صنعتی در عرصه رونق تولید و اشتغال بازدید و به درخواست های تعدادی از تولید کنندگان فعال و غیر فعال رسیدگی کردند.