شناسه : 141104899

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از روستاهای این بخش


سرپرست بخشداری مرکزی ابرکوه از پروژه های دهیاری تعدادی از روستاهای این بخش بازدید به عمل آورد .

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ٬ عباس مهری سرپرست بخشداری مرکزی ابرکوه به همراه کارشناس بخشداری مرکزی امروز ۲۴ مهرماه از روستاهای فیروز آباد، رحیم آباد، صادق آباد و‌مدوئیه این بخش بازدید نمودند. همچنین از پروژه زمین‌ورزشی مشترک روستاهای احمد آباد و‌فیروز آباد، مدارس روستاهای رحیم آباد و صادق آباد نیز سرکشی به عمل آمد. با توجه مشکل تامین سوخت چاه آب روستای فیروز آباد مقرر شد پیگیری لازم جهت برق رسانی به این چاه و برقی کردن آن انجام گردد. همچنین جهت نصب زمین چمن مصنوعی مشترک روستاهای فیروز آباد و احمد نیز پیگیری به عمل آید. جهت حل مشکل ترافیکی روستاهای عزیز آباد و مدوئیه نیز مقرر شد پس از تهیه و تصویب طرح، اجرای میدانچه مشترک این دو روستا با کاربری ترافیکی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.