شناسه : 141720324

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی ابرکوه از روستاهای رئیس آبادو شمس آباد


با حضور سرپرست بخشداری مرکزی ابرکوه ٬ از پروژه های دهیاری روستاهای رئیس آباد و شمس آباد این بخش بازدید به عمل آمد .

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ٬ سرپرست بخشداری مرکزی و کارشناس بخشداری از پروژه های عمرانی روستاهای رئیس آباد و شمس آباد این بخش بازدید کردند . در این بازدید که دهیاران و اعضای شورای اسلامی رئیس آباد هم حضور داشتند از پروژه مرمت دیوار و برج قلعه تاریخی رئیس آباد، پارک و‌مرکز محله روستا بازدید به عمل آمد. همچنین مسائل و‌دیدگاه های دهیار و اعضای شورا در رابطه با بازنگری طرح هادی روستا به سرپرست بخشداری منتقل شد. در ادامه بازدید ٬ از پروژه ورودی روستای شمس آباد و ساماندهی مرکز محله روستا با حضور دهیار شمس آباد انجام گردید.