شناسه : 136446682

بازدید سرزده معاون سیاسی فرماندار ابرکوه از ادارات


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی فرماندار به طور سرزده از ادارات هواشناسی و آب و فاضلاب روستایی به منظور بررسی چگونگی خدمت رسانی به مردم بازدید کرد .  معاون سیاسی فرماندار در جریان این بازدید ها و دیدار با کارکنان این ادارات از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات مراجعین و نحوه  پاسخگویی مسئولین به مردم پرداخته و بر جدی گرفتن نظم و انضباط اداری، تکریم ارباب رجوع و وجدان کاری در حل مشکلات شهروندان تاکید نمود. وی تصریح کرد: در راستای بهبود خدمات به مردم و به‌ منظور عملیاتی کردن تکریم حقوق ارباب‌رجوع بازدید از ادارات به‌ طور مستمر صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی فرماندار به طور سرزده از ادارات هواشناسی و آب و فاضلاب روستایی به منظور بررسی چگونگی خدمت رسانی به مردم بازدید کرد.

 معاون سیاسی فرماندار در جریان این بازدید ها و دیدار با کارکنان این ادارات از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات مراجعین و نحوه  پاسخگویی مسئولین به مردم پرداخته و بر جدی گرفتن نظم و انضباط اداری، تکریم ارباب رجوع و وجدان کاری در حل مشکلات شهروندان تاکید نمود.

وی تصریح کرد: در راستای بهبود خدمات به مردم و به‌ منظور عملیاتی کردن تکریم حقوق ارباب‌رجوع بازدید از ادارات به‌ طور مستمر صورت می‌گیرد.