شناسه : 617379

بازدید دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی از کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری


به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابرکوه ،" فاطمه موسویان" مسئول کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان اظهار داشت:   دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی اطراف این کتابخانه، به اتفاق معلمان خوداز این کتابخانه بازدید بعمل آورده و از نزدیک با قسمت های مختلف کتابخانه آشنا شدند. با استفاده از بخش کودک این کتابخانه که با استفبال زیاد دانش آموزان مواجه شده بود، مقرر شد تمام برنامه های فرهنگی کتابخانه از جمله مسابقات کتابخوانی و نقاشی و .. با حضور این دانش آموزان در بخش کودک صورت گیرد. موسویان حضور کودکان و نوجوانان در کتابخانه را امری مهم در جهت بالا بردن سطح مطالعه و فرهنگ کتابخوانی بیان نمود.    

به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابرکوه ،" فاطمه موسویان" مسئول کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان اظهار داشت:

 
دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی اطراف این کتابخانه، به اتفاق معلمان خوداز این کتابخانه بازدید بعمل آورده و از نزدیک با قسمت های مختلف کتابخانه آشنا شدند.
با استفاده از بخش کودک این کتابخانه که با استفبال زیاد دانش آموزان مواجه شده بود، مقرر شد تمام برنامه های فرهنگی کتابخانه از جمله مسابقات کتابخوانی و نقاشی و .. با حضور این دانش آموزان در بخش کودک صورت گیرد.
موسویان حضور کودکان و نوجوانان در کتابخانه را امری مهم در جهت بالا بردن سطح مطالعه و فرهنگ کتابخوانی بیان نمود.