شناسه : 152188052

بازدید خانم محمودیان معاون صنایع دستی از ابرکوه


خانم محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ٬ صنایع دستی و گردشگری کشور از مجموعه تاریخی آقازاده و مرکز آموزش صنایع دستی شهرستان ابرکوه بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ٬ خانم محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ٬ صنایع دستی و گردشگری کشور به همراه محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه ٬ عباس مهری سرپرست بخشداری مرکزی و محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن از مجموعه تاریخی آقازاده و مرکز آموزش صنایع دستی شهرستان ابرکوه بازدید کرد .