شناسه : 142101965

بازدید بخشدار بهمن از طرحهای در حال اجرا روستاهای اسفندآباد و تقی آباد


بخشدار بهمن به همراه کارشناسان بخشداری و شرکت تعاونی دهیاریها از پروژه های دهیاری روستاهای اسفندآباد و تقی آباد بازدید کردند .

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بخشداری بهمن ، محمدعلی اکرمی به همراه کارشناسان بخشداری و شرکت تعاونی دهیاریهای بخش بهمن و دهیاری و شورای اسلامی آن روستاها از طرحهای دهیاری روستاهای اسفندآباد و تقی آباد بخش بهمن بازدید کردند.

در این بازدید ، ساختمان قدیم دهداری اسفندآباد مورد بازدید قرار گرفت تا پس از بازسازی لازم ، به منظور استقرار ایستگاه آتش نشانی روستای اسفندآباد مورد بهره برداری قرار گیرد .

همچنین از دبیرستان خیّری و زمین سالن خیّری امامزاده در حال ساخت روستای اسفندآباد نیز بازدید شد و مشکلات مطرح شده در این بازدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در ادامه بازدید ، از ورودی روستای تقی آباد نیز بازدید شد و با حضور رئیس راهداری و شهرسازی ابرکوه در خصوص نحوه تکمیل این پروژه راهکار لازم داده شد .