شناسه : 143115006

بازدید از پروژه زیرسازی و آماده سازی بلوار شهید قدرت ا... شمس


بخشدار بهمن از پروژه زیرسازی بلوار شهید قدرت ا... شمس روستای اسفندآباد بازدید و تسریع در اجرای این پروژه را تاکید کرد .

 

 

به گزارش روابط عمومی بخشداری بهمن ، محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن به همراه کارشناس فنی ، دهیار و شورای اسلامی اسفندآباد ، از پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار شهید قدرت ا... شمس اسفندآباد بازدید نمود .

در این بازدید ، اکرمی ضمن بررسی دقیق و فنی از این پروژه ، خواستار تسریع در اتمام این طرح با توجه به ترافیک و عبور وسایل نقلیه سنگین و سبک این مسیر  شد .