شناسه : 811821
بازدید از پروژه جاده ابرکوه - جرقوئیه

بازدید از پروژه جاده ابرکوه - جرقوئیه


درروز پنج شنبه مورخ 10/10/88 آقای عادل فرماندار شهرستان به اتفاق آقای مهندس میر سعیدی معاونت عمرانی استانداری
بازدید از پروژه جاده ابرکوه - جرقوئیه
   

و آقای دکتر کامران نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی ازجاده درحال احداث جرقوئیه ابرکوه  بازدید بعمل آوردند این جاده به طول تقریبی  103کیلومتر وعرض 11متر( درمحدوه شهرستان ابرکوه ) ابرکوه را به جرقوئیه استان اصفهان  متصل می کند . پیمانکار این پروژه اظهار نمودجاده یادشده  درسال آینده به بهره برداری خواهد رسید.