شناسه : 811901
بازدید از عملیات اجرایی کارخانه کاشی کوثر کویر ابرکوه

بازدید از عملیات اجرایی کارخانه کاشی کوثر کویر ابرکوه


درتاریخ 28/10/1388فرماندار ابرکوه آقای عادل با تنی چند از مسئولین شهرستان (معاون فرماندار – شرکت آبفا - نیروی انتظامی – شهردار ابرکوه - اداره برق- اداره اطلاعات – آب منطقه ای ابرکوه – بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه ورئیس شورای بخش مرکزی ابرکوه
بازدید از عملیات اجرایی کارخانه کاشی کوثر کویر ابرکوه
 

از سایت کاشی کوثر ابرکوه جنب جاده ابرکوه سورمق بازدید بعمل آوردند دراین بازدید آقای مهندس نبوی زاده یکی از مجریان طرح احداث کارخانه درخواست همکاری ادارات جهت تحقق بخشیدن واتمام  این پروژه را خواستار شد .ودر پایان آقای عادل ضمن تشکر از مجریان احداث این کارخانه کاشی درابرکوه ودرخواست همکاری هر چه بیشتر ادارات عنوان نمود که درشرح وظایف همه مسئولین شهرستان است که حامی این گونه پروژهای اشتغالزا باشیم چون کارهای اقتصادی بزرگ درشهرها علاوه براشتغال که به نوعی از فساداجتماعی جلوگیری می کند رونق اقتصادی ونشاط اجتماعی نیز   همراه دارد .

این کار خانه کاشی درزمینی به وسعت 50هکتار ، وهفت هزار متر حصار کشی و45هزار متر مربع فنداسیون وبابرآورد اعتباری بالغ بر 900میلیارد ریال، اشتغال بالغ بر 1000نفر بصورت مستقیم را فراهم خواهد نمود .