شناسه : 620787
بازدید از خانواده محرومین و معلولین شهرستان ابرکوه

بازدید از خانواده محرومین و معلولین شهرستان ابرکوه


در ایام الله دهه فجر از تعدادی از خانواده های محرومین و معلولین شهرستان بازدید به عمل آمد.
بازدید از خانواده محرومین و معلولین شهرستان ابرکوه
این برنامه که یکی از برنامه های کمیته جوانان ستاد دهه فجر شهرستان ابرکو بود با حضور مسئولین کمته امداد، بهزیستی، موسسه خیریه قمر بنی هاشم و بخشداران مرکزی و بهمن شهرستان برگزار گردید. در این بازدید مسئولین از نزدیک در جریان مشکلات خانواده های قرار گرفتند و قولمساعد جهت رفع مشکلات آنها داده شد.