شناسه : 620156
'گزارش تصويري

بازديد معاون عمراني استاندار و مدير كل راه ترابري استان از پروژه هاي نيمه تمام راه ترابري در ابركوه


صبح امروز"نوروزي" معاون امور عمراني استاندار به همراه "رضايي" مدير كل راه وترابري استان و فرماندار ابركوه از پروژه هاي "زير گذر بلوار جمهوري اسلامي" و "جاده ابركوه - مروست" و "جاده قديم ابركوه- مريم آباد" بازديد كردند ومقرر شد جهت تسريع در اتمام اين پروژه ها اعتبارات نهايي تامين و عمليات تسريع گردد.
'گزارش تصويري