شناسه : 614160
بمناسبت هفته دولت انجام گرفت:

بازديد فرماندار و تعدادي از مسئولين ادارات از چندين روستاي بخش مركزي +عكس


به گزارش روابط عمومي فرمانداري عصر ديروز فرماندار ابركوه به همراه تعدادي از مسئولين ادرات از روستاهاي احمد آباد، فيروزآباد و تيزك از توابع بخش مركزي بازديد و از نزديك در جريان مشكلات اين روستا ها قرار گرفتند. در اين ديدار دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستاها، اهم مشكلات روستاهاي خود را كه عمدتا كمبود آب كشاورزي،طرح هادي روستاها،عدم امكانات ورزشي و ... بود را مطرح كرده و تصميمات لازم جهت رفع اين مشكلات و كمبود ها گرفته شد.  
بمناسبت هفته دولت انجام گرفت:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري عصر ديروز فرماندار ابركوه به همراه تعدادي از مسئولين ادرات از روستاهاي احمد آباد، فيروزآباد و تيزك از توابع بخش مركزي بازديد و از نزديك در جريان مشكلات اين روستا ها قرار گرفتند.

در اين ديدار دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستاها، اهم مشكلات روستاهاي خود را كه عمدتا كمبود آب كشاورزي،طرح هادي روستاها،عدم امكانات ورزشي و ... بود را مطرح كرده و تصميمات لازم جهت رفع اين مشكلات و كمبود ها

گرفته شد.