شناسه : 619940
گزارش تصويري

بازديد فرماندار از ناحيه صنعتي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري "اسماعيل برزگر" فرماندار ابركوه عصر ديروز از ناحيه و شهرك صنعتي بازديد كرد
گزارش تصويري

عكس:غلامزاده-روابط عمومي فرمانداري