شناسه : 813437
بازديد فرماندار از طرح هجرت بسيج سازندگي

بازديد فرماندار از طرح هجرت بسيج سازندگي


دربازديدي كه امام جمعه و فرماندارشهرستان ابركوه وجمعی از مسئولین شهرستان ابرکوه از روند اجرای طرح هجرت بسیج سازندگی داشتند آقاي عادل افزود : 45 دانش اموز بسیجی تا 15 شهریور ماه
بازديد فرماندار از طرح هجرت بسيج سازندگي

سالجاری با همکاری جهادکشاورزی این شهرستان در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت مینمایند که مبارزه با کرم گلوگاه انار وسوسک سرشاخه خوار درختان زردالو وحذف علفهای هرز  از جمله فعاليتهاي انهاست .درپايان فرماندار شهرستان ابركوه از حضور جوانان  درعرصه های کار و سازندگی جامعه تجلیل کردد