شناسه : 607030
گزارش تصويري

بازديد فرماندار ابركوه از چند پروژه تازه تاسيس شهرك صنعتي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري "اسماعيل برزگرزاده"فرماندار ابركوه از چند پروژه فعال و تازه تاسيس شهرك صنعتي بازديد نمود.وي همچنين از نزديك در جريان ساخت مسجد شهرك مسكن مهر قرار گرفت و تسريع در رفع موانع پيشرو در عمليات اجرايي اين پروژه را خواستار شد
گزارش تصويري